En brann utvikler seg svært raskt, og en bolig kan være overtent kun 2-3 minutter etter et branntilløp. For at branntilløpet skal kunne oppdages og varsles så tidlig som mulig er det viktig å ha et sikkert varslingssystem som dekker hele boligen.

 

Hvert år omkommer over 50 personer i branner i Norge, og det er rundt 3000 bygningsbranner. Et trygt varslingssystem som detekterer branntilløp tidlig og som sørger for tydelig varsling, bidrar til å redde liv og spare verdier.

Tre av fire personer som omkommer i brann, tilhører en risikoutsatt eller sårbar gruppe. Personer med nedsatt funksjonsevne og / eller kognitiv svikt er særlig utsatt. For disse gruppene er det særlig viktig å forebygge brann, oppdage brann samt varsle og slukke brann tidlig. Ni av ti av disse risikogruppene omkommer i eget hjem. Det blir stadig flere hjemmeboende personer som tilhører en risikoutsatt gruppe, og det betyr flere personer med høyere risiko for å bli utsatt for brann.

 

Adresserbare røykvarslere

Brann kan oppstå i alle rom i boligen og derfor er det viktig å installere røykvarslere i minst hver etasje for å få tidlig varsel om branntilløp. Våre røykvarslere er adresserbare og vil «fortelle» hvor i boligen det har oppstått et branntilløp.

Der det er installert et fast brannvarslingssystem, kan man benytte en Brannsender til å fange opp brannalarmen fra en røykvarsler, brannklokke eller direkte fra brannalarmsystemet.

 

Kraftig og tydelig varsling

For å sikre hørselshemmede og vår aldrende befolkning må brannvarsling være tydelig og kraftig nok til å oppfattes i alle oppholdsrom.

Vi anbefaler varslingsmottakeren IRIS eller AURORA. IRIS varsler med kraftig lyd, lys og tale og med tekst og symboler på en skjerm. Ved å installere vår AppSender kan man i tillegg få varslingen på smarttelefon.

Personer med nedsatt hørsel må ha taktil (vibrasjons) vekking. Våre sengevibratorer plasseres enten under puten eller madrassen og vil riste kraftig ved alarm.

 

Nabovarsling

Varslingssystemet har også en funksjon for nabovarsling, som tillater naboer med FlexiBlink mottakere å motta hverandres alarmer. Det gir en ekstra sikkerhet og trygghet for hurtig hjelp når alarmen går.

Les mer om nabovarsling her

 

 

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

Om Fjerntilgang

SOL Portal Legg til, endre og fjern påminnelser på IRIS SOL rett fra mobil, nettbrett eller PC. Alt dette kan nå gjøres via SOL Portal. Slik gjør du: 1. Logg inn på https://sol.vestfold.sensio.io/login.php  2. Legg til ønsket IRIS SOL-enhet (Se ID under Fjerntilgang i...

IRIS MÅNE KALENDER

IRIS MÅNE KALENDER

Art. nr.: 1925 Kalenderen IRIS MÅNE er en elektronisk talende klokke med valgbar visning av informasjon som dag, dato og døgnorientering.   IRIS MÅNE har også valgbare skjerminnstillinger med bakgrunnsbilder og fargekombinasjoner. IRIS MÅNE kommer ferdig til...

Lyd i skolen – viktigere for læring enn du tror

Lyd i skolen – viktigere for læring enn du tror

Fra vi startet med å utvikle AudioLink lydsystem har vi levert flere tusen klasseromsløsninger i Norge.   I starten var denne løsningen tiltenkt personer som hadde nedsatt hørsel og fokuset var stort på denne elevgruppen. Etter som årene har gått har vi levert...

Utgåtte produkter: AudioLink

VOX erstatter AudioLink. Her finner du brukermanualene til utgåtte AudioLink-produkter.AKTIV HØYTTALER / STEMMEFORSTERKER MED 1 MOTTAKER AKTIV HØYTTALER FOR TV-LYTTING AUDIOLINK BASE AUDIOLINK BASE 2 AUDIOLINK BASE 4-3M AUDIOLINK SENTRAL MED 3 MOTTAKERE AUDIOZOOM...

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

Om Fjerntilgang

SOL Portal Legg til, endre og fjern påminnelser på IRIS SOL rett fra mobil, nettbrett eller PC. Alt dette kan nå gjøres via SOL Portal. Slik gjør du: 1. Logg inn på https://sol.vestfold.sensio.io/login.php  2. Legg til ønsket IRIS SOL-enhet (Se ID under Fjerntilgang i...

IRIS MÅNE KALENDER

IRIS MÅNE KALENDER

Art. nr.: 1925 Kalenderen IRIS MÅNE er en elektronisk talende klokke med valgbar visning av informasjon som dag, dato og døgnorientering.   IRIS MÅNE har også valgbare skjerminnstillinger med bakgrunnsbilder og fargekombinasjoner. IRIS MÅNE kommer ferdig til...

Lyd i skolen – viktigere for læring enn du tror

Lyd i skolen – viktigere for læring enn du tror

Fra vi startet med å utvikle AudioLink lydsystem har vi levert flere tusen klasseromsløsninger i Norge.   I starten var denne løsningen tiltenkt personer som hadde nedsatt hørsel og fokuset var stort på denne elevgruppen. Etter som årene har gått har vi levert...

Utgåtte produkter: AudioLink

VOX erstatter AudioLink. Her finner du brukermanualene til utgåtte AudioLink-produkter.AKTIV HØYTTALER / STEMMEFORSTERKER MED 1 MOTTAKER AKTIV HØYTTALER FOR TV-LYTTING AUDIOLINK BASE AUDIOLINK BASE 2 AUDIOLINK BASE 4-3M AUDIOLINK SENTRAL MED 3 MOTTAKERE AUDIOZOOM...

Hvert sekund teller! Et branntilløp kan være utenfor kontroll etter kun noen sekunder. Å bli varslet i tide kan redde liv. IRIS Touch varsler alarmer med kraftig lyd, lysblink, symboler og tekst.