Larmsystem i skolor, hem och institutioner

Effektiva varningslösningar för säkerhet på arbetsplatsen.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm
varsling hjemme

Larmsystem för personer med hörselnedsättning

Förstärkt avisering av larm och dagliga signaler för hörselskadade.

Bo hemma längre

Säkra lösningar för vård och trygghet i hemmet.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Bra ljud för alla

Ljudutjämning och röstförstärkning för klassrum, mötesrum och samlingssalar.

Brandlarm för hotell och verksamheter

Med FireSafety kan du använda din mobiltelefon som ett brandlarm. Bli varnad med vibration, ljus och ljud.

Frölunda Data

Våra lösningar distribueras av Frölunda Data i Sverige.