Varsling i skoler, boliger og institusjoner

Effektive varslingsløsninger for sikkerhet på arbeidsplassen.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm
varsling hjemme

Varsling for mennesker med hørselsutfordringer

Forsterket varsling av alarmer og daglige signaler for hørselshemmede.

Bo lenge hjemme

Trygge løsninger for omsorg og sikkerhet i hjemmet.

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

God lyd for alle

Lydutjevning og stemmeforsterking for klasserom, møterom og forsamlingslokaler.

Brannvarsling for hoteller og bedrifter

Med FireSafety kan du bruke mobilen din som brannvarsler. Bli varslet med vibrasjon, lys og lyd.

Slik får du hjelpemidler fra NAV

Ta kontakt med helsetjenesten i din kommune for hjelp med kartlegging av behov. Har du behov for FlexiBlink på skolen eller arbeidsplassen anbefaler vi å ta kontakt med lærer, arbeidsgiver eller bedriftshelsetjeneste.