Om oss

Sensio Vestfold

I et aktivt miljø, utvikler og produserer vi lydanlegg med markedsledende lydkvalitet, og løsninger som hjelper og trygger mennesker på bred front og med hovedvekt på:

  • Trådløse mikrofonsystemer og lydutjevningssystemer spesielt utviklet for klasserom, møterom, auditorier og lignende.
  • Trådløs varsling og samhandling til bruk for hørselshemmede, kollegavarsling, tilkalling, vandringsalarmer og til støtte for personer med kognitive utfordringer.

Skreddersydde løsninger

Vi utvikler egne produkter med markedsledende egenskaper og unike tekniske løsninger.

«Off-the-shelf» og tradisjonelle løsninger er som regel ikke godt nok for oss, og vi tar ivrig i bruk nye teknologier for å tilfredsstille behovene i markedet.