Rælingen kommune investerer i økt trygghet for ansatte

30. jun 2023

Trygg på jobben

For å trygge de ansatte i hverdagen har Rælingen kommunen valgt å installere vårt VEA-CARE kollegavarslingssystem til dagsenteret, flere omsorgsboliger, aktivitetssenteret, NAV og Rådhuset i kommunen. VEA-CARE trygghetsalarmer består av ulike knapper, personlige sendere (armbånd/smykkesender) og mottakere som gir mulighet for umiddelbar tilkalling ved behov for assistanse eller akutt bistand.

Når en trykknapp blir aktivert, blir varsel sendt til ulike mottakere i et spesialtilpasset varslingsmønster. Varslene blir mottatt på stasjonære mottakere (IRIS), bærbare mottakere (JUNIOR) eller direkte på de ansattes mobiltelefon

Enkelt, driftssikkert og konfigurerbart varslingssystem

VEA-CARE er svært enkelt å installere og bruke, har veldig god rekkevidde, er fleksibilitet og gjør det mulig å bevege seg rundt byggene og samtidig kunne ivareta egen og brukernes sikkerhet/trygghet. Systemet er veldig enkelt å utvide når behovene endrer seg.

I skytjenesten (drift og support) får man i tillegg full oversikt over alt installert utstyr, informasjon om oppetid samt logg over alle utløste alarmer. Man kan enkelt konfigurere varslingsmottak, justere tekster og mottar automatisk melding ved lavt batterinivå på en av enheten i systemet.

«Leve og mestre hele livet» er et av satsningsområdene og mål for Rælingen kommune og dens ca 19500 innbyggere. For å kunne leve opp til satsningen trenger kommunen effektive, trygge og gode institusjoner og etater, for de som jobber der og for innbyggerne.

På bildet ser vi flott ungdom fra Rælingen VGS posere foran rådhuset.

Produkter benyttet

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Ella Smykkesender Sølv

Art.nr. 1746

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Iris Varslingsmottaker

Art.nr. 1716

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Flexiknapp Tilkalling

Art.nr. 1749

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Flexiknapp Alarm

Art.nr. 1750

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Drift og support (Lisens)

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

Varsling til mobil (Lisens)

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Junior bærbar varslingsmottaker

Art.nr. 1745

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Appsender

Art.nr. 1646

Enkel og effektiv tilkallingsalarm

VEA Care Repeater

Art.nr. 1647