Kollegavarsling for umiddelbar bistand ved akutte situasjoner

Kollegavarsling benyttes av personer som kan ha behov for hjelp av andre i daglig arbeid eller ved utrygge hendelser.

Med våre løsninger for kollegavarsling vil man raskt kunne kommunisere behov for hjelp til kolleger, omsorgstjenester eller vaktpersonell internt eller eksternt. Ett trykk på en knapp og melding sendes raskt og sikkert til mottakere.

Hvem trenger Kollegavarsling?

Typiske bruksområder er varsling mellom og til omsorgspersoner i boliger og på institusjoner, lærere som passer utagerende elever, arbeidsplasser der det kan forekomme trusselsituasjoner, samt i hjem og på arbeidsplasser der det kan forekomme normale og akutte behov for assistanse.

Team Alert benyttes daglig i omsorgsboliger og sykehjem, i institusjoner for barnevern, rusomsorg og psykiatri, på legevakt, legekontorer og tannlegekontorer, i flyktningmottak, i offentlige kontorer og kommunehus, på skoler, og i industri og butikker.

Det er ingen krav til dypere teknisk forståelse for å drifte et Team Alert system, da de leveres ferdig konfigurert og med en «skyløsning» for driftsovervåking og fjernhjelp.

«Plug and Play» eller tilpasset

Team Alert-løsninger kan leveres som standardløsninger, eller vi kan lage en løsning som tilpasses dine behov både i størrelse og kompleksitet.

Du kan kjøpe standardløsninger for din yrkesgruppe eller din type bygg, eller du kan få en løsning som kombinerer alt fra eksempelvis vandringsalarm til kollegavarsling og brannalarm.

Fordeler

Team Alert benytter et sikkert radiosystem, som kan bygges ut til å dekke fra enkeltprodukter i boliger til større systemer over flere bygg med flere etasjer.

Varsling mellom sendere og mottakere er umiddelbar.

Team Alert-systemene er kan tilpasses ditt unike behov, og installasjon krever normalt ingen elektriske arbeider.

Systemet er modulært, og flere enheter kan legges til enkelt og raskt. Via fjerndrift kan vi bistå med tilpasninger og service.

Fleksibelt

Team Alert tilbyr en rekke forskjellige bærbare og stasjonære varslingssendere og mottakere.

Som alarmsender benyttes gjerne et diskré armbånd som ikke tiltrekker seg oppmerksomhet, eller knapper som monteres fast på egnete steder.

For senge- og vandringsalarmer finnes en rekke løsninger med og uten tidsstyring.

I enkleste tilfelle, for varsling mellom personer, benyttes kombinerte sender/mottaker-armbånd. Trykker man på en knapp, vibrerer det i de andre.

Hvis man har behov for mer informasjon om hva som varsles, finnes en bærbar kraftig lommevibrator og en smartklokke.

For vaktrom benyttes normalt en mottaker med skjerm, der informasjonen kan gis med bilder, tekst, lyd, lysblink og tale.

«Nytt system for kollegavarsling i Lillestrøm kommune. Lillestrøm Kommune valgte Sensio sitt Team Alert-system for tilkallingsalarmer på den nye legevakten i Sørumsand.»

Ønsker du å vite mer?