Vi har levert kollegavarsling til Bærum kommunes nye storstue!  

10. mar 2023

Den nye Kommunegården i Sandvika skal være en møteplass for Bærums innbyggere, frivilligheten, næringsliv, organisasjoner og kommunens tjenester. Kommunegården gir rom til 1300 av kommunens medarbeidere og 43 tjenester.

Trygghet for medarbeidere

For å trygge de ansatte i hverdagen har de valgt å installere VEA-CARE kollegavarslingssystem. Systemet består av mottakere og knapper installert på hvert enkelt møterom som ansatte enkelt kan tilkalle hjelp fra vektere eller kollegaer.

VEA Care kollegavarsling

Når en trykknapp blir aktivert, blir varsel sendt til ulike mottakere i et spesialtilpasset varslingsmønster. Varslene blir mottatt på stasjonære mottakere (IRIS), bærbare mottakere (NORA) eller direkte til “FlexiApp” som er installert på ansattes mobiltelefon.

Kommunegården skal være et sted for mer enn de kommunale tjenestene. Det skal være et levende bygg som er fylt med aktiviteter fra morgen til kveld. Det er derfor lagt opp til at organisasjoner, frivillige og innbyggere skal bruke Kommunegården til sine aktiviteter og formål.

Til en så allsidig bruk er det viktig å tenke på medarbeideres og publikums sikkerhet og behovet for en trygg og sikker varslingsløsning

Enkelt, driftssikkert og konfigurerbart varslingssystem

I Kommunegården har Vestfold Audio også installert sitt unike radiosystem som gir full dekning i kommunegården, stor fleksibilitet og mulighet til å bevege seg rundt i bygget. I tillegg får man full oversikt over alt installert utstyr gjennom VEA sky portal, som også gir automatisk melding ved lavt batterinivå, informasjon om oppetid samt logg over alle utløste alarmer. Portalen gjør det også mulig og enkelt konfigurere varslingsmottak og tekster. Systemet er veldig enkelt å utvide når behovene endrer seg.

Lenker