VEA CARE Junior bærbar varslingsmottaker

Art.nr. 1745

Bærbar varslingsmottaker med kraftig vibrasjon

Junior Care har panel med seks knapper, for å vise alarmer med ulik ID. Panelet viser som standard tallene 1-6, men er utskiftbart med andre symboler.  Junior Care varsler tilkalling og alarm med kraftig vibrasjon, lyd, markering for aktiv alarm og/eller lysblink. Varslingsinnstillingene kan enkelt tilpasses etter behov. Dersom man har flere enn seks alarmer, kan dette tilpasses på Junior Care ved å benytte knappene i kombinasjoner.

Bruksanvisning

Bruksanvisning (PDF)