VEA CARE IRIS Varslingsmottaker

Art.nr. 1716

IRIS CARE- Varslingsmottaker med touch-display

Varsler tilkalling og alarmer med symboler, blinkende lys og/eller lyd.

IRIS CARE tar imot trådløse signaler fra Vestfold Audio CARE-sendere installert i samme system. Den melder hvilken varsling som er utløst, og i hvilket rom/område den er utløst. Det er også mulig å kvittere for mottak av alarm, som viderevarsles i andre IRIS CARE mottakere i samme system.

Varslingssystemet benyttes til å tilkalle generell og akutt assistanse , varsling fra dør og resepsjon, brann-, gassalarm, og andre alarmer. Den skiller mellom daglige signaler og alarmer. Daglige signaler, som f.eks. tilkalling, varsles med markering på tilhørende rom-id, akutte alarmer varsles med full skjerm og høy lyd. Systemet kan enkelt utvides og tilpasses etter behov. Det er ingen begrensninger på hvor mange mottakere og sendere som kan benyttes i ett system.

Bruksanvisning

Bruksanvisning (PDF)