God lyd for alle – i Færder Rotary Klubb

29. mar 2023

God lyd i møtelokalene

Rotary sin hovedmisjon er å skape samhold, fred og bidra til humanitær aktivitet over hele verden. Dette, sammen med andre sosiale aktiviteter, er temaer som diskuteres når klubbens medlemmer samles i de ukentlige møtene. God lyd i møtelokalene er viktig både for medlemmene med nedsatt hørsel, men også de som hører normalt. Det gjør det lettere for alle å få med seg alt som sies, kunne delta aktivt i diskusjoner og lytte til eksterne foredragsholdere uten å anstrenge seg.

God lyd i møtelokalene har Færder Rotary nå sørget for, da de for en stund siden gikk til anskaffelse av en VOX UNO aktiv høyttaler til bruk på sine medlemsmøter.

Positive erfaringer

President i Færder Rotary Klubb, Cecilie Haraldsen forteller at erfaringene så langt utelukkende har vært positive. De har fått konkrete tilbakemeldinger fra eksterne foredragsholdere at de slappet mere av og de nådde frem med budskapet på en bedre måte.

Vi tok turen til klubben under et av medlemsmøtene for å høre hvordan de opplever møtene etter at de tok i bruk den nye høyttaleren.

«Nå er det mye lettere å høre det som sies, som tilhører kan man slappe mer av. At anlegget er så enkelt i bruk og at vi kan ta det med oss til andre lokaler eller på tur, er et stort pluss»

Cecilie Haraldsen

President, Færder Rotary klubb

De ønsker seg nå en håndholdt mikrofon, slik at kommentarer osv. fra salen også vil kunne høres via VOX UNO-høyttaleren.

VOX UNO

VOX UNO er en aktiv høyttaler, som bedrer tale/lydgjengivelse og bidrar til å spare stemmen.  Den er meget enkelt i bruk, mobil, oppladbar og benytter trådløse mikrofoner, som fremhever tale.