Mange lærere har problemer med slitasje på stemmen. Stemmetretthet, kremtetrang, heshet, klumpfølelse eller å miste stemmen er vanlige symptomer på at stemmen belastes for hardt igjennom arbeidsdagen.

I dette kurset tar vi for oss utfordringer for lærestemmen i dagens klasserom, hvilke løsninger som finnes. Hva som dekkes av NAV Hjelpemiddelsentral og hvordan få tak i hjelpemidlene blir også presentert. Alle produktene som presenteres er på rammeavtale med NAV Hjelpemiddelsentral.

Kurset er beregnet for skoleledere og lærere.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Anders Huse: a.huse@vestfoldaudio.no tlf: 91 81 81 37

Kristin Anholt: k.anholt@vestfoldaudio.no tlf: 95 94 62 93