Ny teknologi gir nye muligheter

Frem til i dag har det kun vært teleslyngen som har vært standardisert slik at dette kan benyttes uavhengig av høreapparatprodusent.  Nå kommer en ny versjon av Blåtann som har en funksjon som heter Auracast.

 

Denne versjonen av blåtann, som er utviklet i samarbeid med høreapparatprodusentene, bidrar til at samme teknologi benyttes til å overføre lyden trådløst til høreapparater, hodetelefoner, ørepropper osv. Dette innebærer at alle kan motta lyden trådløst fra et lydanlegg forutsatt at anlegget har en blåtannsender som støtter Auracast. Ferdige produkter med støtte for den nye blåtannteknologien vil sannsynligvis komme på markedet i overgangen 2022/2023.

I mange år har ordet teleslynge vært forbundet med tilrettelegging for de med nedsatt hørsel. Teleslynge og Auracast vil benyttes parallelt frem til alle har fått høreapparater med Auracast.

De som i dag benytter teleslynge, har stort utbytte av dette. I dag leveres mange høreapparat uten mulighet for å benytte teleslynge. Ca 50% av høreapparat utlevert i Norge de siste 3 årene har ikke denne muligheten. Mange av de resterende som har høreapparat med denne muligheten, er ikke i stand til å aktivere denne funksjonen. Årsaker til dette kan være at teleslyngeprogrammet ikke er lagt inn i apparatet, eller at bruker selv ikke er i stand til å aktivere dette.

God lyd for alle

Mange uten hørselstap har behov eller god nytte av forbedrede lytteforhold. Særlig barn med ADHD, Autisme, lese-skrivevansker, generelle lærevansker samt eldre vil ha behov for et forbedret lydmiljø. Dette gjelder også de med et annet morsmål. Gode lytteforhold er viktig for barn i barnehage og skole særlig når det undervises i temaer de har lite forkunnskaper om.

Voksne og barn med godt utviklet språk vil kunne oppfatte meningen med setningen selv om enkelte ord ikke oppfattes. Små barn i barnehage og tidlig skolealder har ikke utviklet samme språkforståelse. De vil derfor ha store vansker med å oppfatte meninger i setninger hvor enkelte ord ikke har blitt oppfattet.

En særdeles viktig faktor for gode lytteforhold er akustikk. Innen akustikken er etterklangstiden (tiden det tar før en opphørt lyd har sunket 60 dB i nivå) veldig viktig. Kravene rundt akustikk står beskrevet i NS 8175.

Det er to viktige faktorer for at vi mennesker kan oppfatte tale på en god måte. Lyden må være tydelig og den ønskelige lyden må være høyere enn annen lyd (signal-støyforhold).

For å skape et godt lydmiljø for alle stilles det krav til et godt lydanlegg. Dette oppnås med et lydanlegg bestående av høyttalere som sikre god lyd for alle, og teknologi som kan sende lyd direkte til et høreapparat. Det er viktig å være oppmerksom på at et lydanlegg for tale og medialyd må ha ulik lydbehandling av tale og media.