Kobbernettet er i ferd med å fases ut i Norge, men det finnes alternativer om man ønsker å ha en hjemmetelefon eller beholde fasttelefonen.

Hvis man allerede har internettilgang via bredbånd, og ønsker å beholde den analoge telefonen kan man bruke telefon-adapter mellom telefonen og internettruteren. Da kan man også fortsette å bruke FlexiBlink Telefonsender for varsling på FlexiBlink-anlegget i boligen. 

Mobil hjemmetelefon er koblet til mobilnettet. Telenor tilbyr en 4G hjemmetelefon som ser ut som en vanlig fasttelefon. Ønsker man varsling på FlexiBlink-anlegget i boligen ved bruk av mobil hjemmetelefon kreves det at man bruker en FlexiBlink Audiodetektor (Lyd9). 

For mange kan det være utfordrende å oppfatte hva som sies i telefonen. Redusert lydkvalitet i form av lav kvalitet på mikrofoner, høyttalere og bakgrunnsstøy er faktor som tydelig kan påvirke lydkvaliteten.

Det er også andre utfordringer som at man mister muligheten for munnavlesning, ukjente stemmer, dialekt og fremmedspråk som gjør at taleforståelsen reduseres.

Vi har et utvalg av telefoni forsterkningsprodukter som kan benyttes med analog fasttelefon og mobil hjemmetelefon. 

Ta gjerne kontakt med oss.

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer