Vi inviterer til webinar for lærere. Temaet er bruk av og tilrettelegging med lydutjevningsanlegg. Kurset er beregnet for lærere som har elever med nedsatt hørsel i klassen, men er åpent for alle som er interessert.

Alle produkter som presenteres i webinaret er på rammeavtale med NAV Hjelpemiddelsentral. Del gjerne denne invitasjonen med lærere/skoler som kan ha nytte av å delta 🌞

 

Tittel: «Elever med nedsatt hørsel – Hvordan tilrettelegge og bruke lydanlegg»

 

For å skape et inkluderende miljø for en elev med nedsatt hørsel er det mange faktorer som spiller inn. De fleste elever med nedsatt hørsel får hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

I dette kurset tar vi for oss hva det kan innebære og ha nedsatt hørsel, kort innføring i høreapparat/cochlea implantat (CI), viktigheten av et godt lydmiljø og bruk av lydanlegg.

Det vil bli en praktisk gjennomgang av utstyr fra Vestfold Audio av typen AudioLink og VOX lydanlegg, samt vist eksempler på måter å overføre lyden trådløst til elevens høreapparat/CI.

 

Webinaret holdes av Vestfold Audio AS v/ audioingeniør Anders Huse og audiopedagog Kristin Anholt.

 

Det er satt opp to muligheter for deltakelse!

 

Alternativ 1

Tid: Torsdag 8. juni 14.00 – 15:00

Sted: Online via Teams 

Kostnad: Gratis 

Påmelding: Webinar torsdag 8. juni 14:00 – 15:00. «Elever med nedsatt hørsel – Hvordan tilrettelegge og bruke lydanlegg»

 

Alternativ 2

Tid: Torsdag 17. august 14.00 – 15:00

Sted: Online via Teams 

Kostnad: Gratis 

Påmelding: Webinar Torsdag 17. august 14:00 – 15:00. «Elever med nedsatt hørsel – Hvordan tilrettelegge og bruke lydanlegg»