Mange lærere har problemer med slitasje på stemmen. Stemmetretthet, kremtetrang, heshet, klumpfølelse eller å miste stemmen er vanlige symptomer på at stemmen belastes for hardt igjennom arbeidsdagen.

 Hva kan gjøres for å ta bedre vare på lærerstemmen? På en byggeplass bruker vi hjelm, men hva med beskyttelse av stemmen til dem som har den som sitt arbeidsverktøy?

Logoped Anna Nilsson har 15 års erfaring med pasienter som har stemmeproblemer på grunn stemmekrevende arbeid. Nå jobber hun med å øke kunnskapen om stemmeergonomi og forebygging av stemmeproblemer.

Rådgiver Anders Huse (Vestfold Audio) har i mange år jobbe med løsninger for stemmetretthet hos lærere. Har bred erfaring om hvordan lydmiljøet i klasserommet påvirker både lærerens stemme og elevenes læringsutbytte.

Meld deg på og hør mer om hvordan stemmetretthet kan forebygges!

Påmelding: Gratis webinar: Lærerstemmen – det viktigste arbeidsverktøyet!

Tid: Onsdag 11.mai, kl 1430-1530

Sted: Online via Teams

Kostnad: Gratis

Alle som melder seg på vil i etterkant få tilgang til et opptak av webinaret.