Universell Utforming AS holder webinar 3. desember om lyd og lydujevningsanlegg i skolen. Lydmiljøet har ofte blitt oversett når man arbeider med inkludering, likestilling og universell utforming. 

Vestfold Audio AS har i mange år utviklet og levert lydutjevningsanlegg til skolene. Et lydutjevningsanlegg fremhever konsonantene i tale og fordeler talelyden jevnt ut i hele rommet, fra forreste til bakerste benk. God talelyd kommer hele elevgruppen til gode, og i dette webinaret får du bl.a. høre om erfaringer noen skoler har hatt ved å ta i bruk lydutjevning i undervisningen. 

For program og påmelding: universellutforming.no