God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanlegg

Vi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger vel ikke mikrofon?».

Allerede her forstyrres den gode opplevelsen, ikke bare for tilhørerne, men også den som snakker. Løsningen på problemet er et lydutjevningsanlegg.

Hva er et lydutjevningsanlegg?

Et lydutjevningsanlegg er et lydanlegg med fokus på talelyd, som bidrar til uanstrengt lytting for alle i hele rommet.

Mens dårlig lyd stjeler vår oppmerksomhet og skaper irritasjon, gjør god lyd det lettere å få med seg det som sies. Med et lydutjevningsanlegg blir opplevelsen bedre både for tilhørerne og den som snakker, fordi lyden jevnes ut og spres godt utover i hele rommet.

Hvordan fungerer et lydutjevningsanlegg?

Et lydutjevningsanlegg utjevner styrkeforskjellen mellom de energisterke vokalene og de mer energisvake konsonantene. En ekstra forsterkning av konsonantene, er det viktigste for å oppnå god taletydelighet.

 • Visste du at konsonantene står for 90% av taleforståelsen, men kun 10% av energien i talen?
 • Visste du at vokalene står for 10% av taleforståelsen, men 90% av energien i talen?

«Nå er det mye lettere å høre det som sies, som tilhører kan man slappe mer av. At anlegget er så enkelt i bruk og at vi kan ta det med oss til andre lokaler eller på tur, er et stort pluss»

Cecilie Haraldsen

President, Færder Rotary klubb

Hva er fordelene med et lydutjevningsanlegg?

Løsningen på dårlig lyd i forsamlingslokaler er ikke å heve stemmen. Hva et lydutjevningsanlegg gjør ligger i navnet: det jevner ut lyden og sørger for at den blir spredd utover i rommet.

Dette er de fremste fordelene med et lydutjevningsanlegg:

 • Jevnere og høyere lydnivå i hele rommet/lokalet
 • Tilhørerne kan lytte uanstrengt
 • Den som snakker slipper å heve stemmen
 • Den som snakker sparer stemmen

Hvordan bruker jeg et lydutjevningsanlegg?

Tekniske utfordringer med oppsett og bruk av lite brukervennlige lydanlegg, er et kjent problem for alle som arrangerer møter hvor noen skal tale eller holde foredrag. Med et lydutjevningsanlegg som er enkelt i bruk, kan skuldrene senkes og fokuset rettes mot publikum.

Lydutjevningsanlegg

Hvor kan jeg bruke et lydutjevningsanlegg?

Et lydutjevningsanlegg kan brukes i alle typer forsamlingslokaler hvor folk samles for å høre på en som taler, og hvor god lyd er viktig for opplevelsen.

Eksempler på forsamlingslokaler hvor lydutjevningsanlegg kan brukes:

 • Lag- og foreningslokaler
 • Omsorgsboliger, sykehjem og helsehus
 • Kantiner og andre «åpne fellesrom»
 • Konferanserom og ulike typer møtelokaler
 • Biblioteker
 • Losjer

Kan jeg bruke lydutjevningsanlegget i flere rom?

Uansett om du arrangerer møtene dine i samme lokale fra gang til gang eller må leie deg inn på stadig nye forsamlingslokaler, vil en investering i et lydutjevningsanlegg fort vise seg lønnsom.

Et lydutjevningsanlegg kan benyttes både som enkle portable taleanlegg som du kan ta med deg til der hvor det aktuelle møtet skal være, eller som fastmonterte lydanlegg.

Et lydutjevningsanlegg gir deg ikke bare mange bruksmuligheter, det er også svært enkelt i bruk.

 • Enkelt oppsett og enkel betjening
 • Fastmonterte og bærbare løsninger
 • Oppladbart
 • Enkel tilkobling til PC eller andre lydkilder

Ønsker du å vite mer?