Når et barn har nedsatt hørsel er det viktig at noen tilpasninger blir gjort.

 

Den hørselshemmede blir sliten dersom det ikke er tilrettelagt med tekniske hjelpemidler, og ikke minst om rommene i barnehagen ikke er akustisk tilrettelagt. Dessverre så opplever vi av og til at barnehager ikke tilfredsstiller norske standarder. Les mer: Relevante, lover, forskrifter, veiledninger og publikasjoner

 

I barnehage ønsker man seg ofte et enkelt lydanlegg som kan tas med til stedet der aktiviteten skal være.

En god hodebøylemikrofon sammen med en bærbar høyttaler vil ofte være en god løsning. Dette sparer stemmen til den som skal snakke, samtidig som den hørselshemmede lett klarer å oppfatte hva som sies. Sitter man på gulvet kan den lille medbrakte høyttaleren også stå på gulvnivå. Avhengig av barnas alder kan også håndmikrofon brukes. Det pedagogiske blir ivaretatt med at en og en snakker om gangen. Man opplever også at barna har mer ro i samlingsstunden dersom førskolelæreren bruker lydforsterkning i rommet. Dette er ofte meget avgjørende for at den hørselshemmede skal klare å få med seg hva som formidles.

Vi har også bærbar høyttaler som er noe større fysisk (DUO) hvor man kan bygge inn flere radiomottakere, slik at flere mikrofoner kan være påslått samtidig.

I barnehager med flere avdelinger kan det også være ønskelig å ha fastmontert lydanlegg i store fellesrom. Da monteres ofte 4 søylehøyttalere på veggen.

 

Ute

Lydanlegget som brukes inne kan også tas med ut. Da vil vi anbefale UNO med bæreveske som beskytter noe for vær og vind.

Mange vil tenke at denne høyttaleren må være stor for å nå ut til alle barna. Når man skal formidle tale (konsonanter) trenger man ikke å flytte på mye luft slik at god taletydelighet når frem.

Høyttalerne har innganger slik at man kan spille av fra forskjellige lydkilder i samlingsstund. Sangstund sammen med slikt lydanlegg fungerer godt når tilgang til musikk ofte ligger på en smarttelefon.

Dersom man ikke ønsker å kjøre lyd ut på høyttaler velger man en trådløs mottaker som den hørselshemmede bærer på seg (FM-MBHS).  Man bruker da halsslynge som er koblet til mottakeren. Det er ingen begrensninger på hvor mange mottakere en kan bruke samtidig dersom det skulle være flere hørselshemmede.

Dersom det er ønskelig kan man velge headsett i stedet for halsslynge. Dette kan være for barn som ikke bruker høreapparat.

Når mikrofon og mottaker ikke er i bruk er det naturlig å sette dem i ladestasjonen slik at de alltid er operative for neste oppdrag.

 

Enkelhet

Vi har lagt mye energi i å utvikle et system som er meget enkelt samtidig som et godt lydbilde blir ivaretatt. Alle ansatte i en barnehage skal kunne bruke et slikt anlegg uten å være teknisk interessert. Det er kun lydnivå som kan justeres på høyttaler i tillegg til ON/OFF.

 

Lader

Mikrofonene og høyttalerne er oppladbare og har brukstid mer enn en arbeidsdag. Skulle en glemme å lade opp anlegget, kan man koble høyttaleren til laderen å bruke den i samling dersom man har tilgang til strøm. 

Produkter:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

Tilbehør:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

Stasjonært anlegg:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer