Vi får ofte spørsmål om god lyd i kommunesaler, slik at alle kan få mulighet til å høre hva som blir formidlet.

 

Ofte at det er vanskelig for en tilhører å høre tale tydelig. Det er flere årsaker til dette. Vanskelig akustiske forhold i kommunesalen, sammen med lydsystem som er tiltenkt musikk er ingen god løsning i slike saler.

 

Økt taletydelighet. Enkelt i bruk.

Vestfold Audio har laget et lydsystem som fremhever konsonantene i taleområdet. I tillegg er nedre del av frekvensspekteret dempet. Dette bidrar til å gi økt taletydelighet. Lydsystemet er enkelt i bruk, med kun av/på bryter og volumkontroll. Dette har vi lagt stor vekt på ved utvikling av lydsystemet. Man behøver ikke å ha teknisk innsikt, og alle kan ta systemet i bruk.

AudioLink har inngang for CD, Smartboard, TV, PC, video og andre lignende lydkilder.

Man står fritt til å velge om AudioLink skal formidle lyd til brukerens høreapparat via tradisjonelt FM-anlegg eller teleslynge.

 

Søylehøyttalere

Vi setter alltid opp søylehøyttalere slik at talelyd skytes mest mulig direkte til tilhøreren. Da unngår man indirekte lyd som kan maskere taletydeligheten. Avhengig av rommets størrelse og form ønsker vi alltid å ha flere søylehøyttalere i rommet slik at distansen fra høyttaler til tilhører blir minst mulig. Da kan man gå ned på lydtrykket slik at lyden blir jevnt i hele salen. Rommets negative akustikk blir da ikke så fremtredende.

 

Velg riktig mikrofon

Vestfold Audio anbefaler hodebøylemikrofoner til møteleder/ordstyrer og foredragsholdere. I kommunesaler brukes også ofte trådløse bordmikrofoner på talerstol og ordstyrer.

For tilhørere har vi en eller flere trådløse håndmikrofoner som er plassert rundt i salen.

 

Mikrofonladere

AudioLink har et meget praktisk og pålitelig ladesystem som håndterer samtlige mikrofontyper. Laderen er utformet slik at den er det naturlige oppbevaringssted for mikrofoner som ikke er i bruk.

 

Teleslynge

Teleslyngeforsterkeren er koblet slik at en ikke får endring i styrke ut på teleslyngen. Vi ser dessverre ofte at teleslyngesystemet er koblet på volum ut. Dette er ingen løsning som kan brukes for hørselshemmed.

 

Ta kontakt

For å lage en optimal løsning er det fornuftig å ha en god dialog slik at behovene i kommunesalen blir møtt samtidig som enkelheten og lydkvalitet imøtekommes.

Ta kontakt med oss på telefon eller mail.

 

Produkter:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer
Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer
Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer