Klasseundervisning i skogen er en veldig god undervisningsform – særlig med tanke på hørselen.

Der er det optimale lytteforhold, og man skaper god talelyd for alle tilhørerne. God talelyd er spesielt viktig for hørselshemmede, fremmedspråklige og mennesker med autisme, adhd og apd.

 

Når det er god akustikk for tale blir det mindre anstrengende for elevene å oppfatte hva som blir sagt. Dette skjer fordi uønskede, lavfrekvente lyder dempes, mens ønskede lyder fremheves. I tale er det de høyfrekvente konsonantene vi betegner som ønskede lyder. Det er konsonantene som er selve bærerne av informasjonen.

I skogen blir lavfrekvente lyder absorbert av underlaget og den åpne himmelen, slik at konsonantene kommer tydeligere frem. I tillegg får man ingen uønsket lydrefleksjon fra harde og flate vegger og tak. Ved å bruke stemmeforsterker/høyttaler og mikrofon i slike miljøer, vil taletydeligheten heve seg langt over den lavfrekvente støyen. Da kan læreren snakke med normal stemme, mens elevene slipper å anstrenge seg for å høre.

Taletydeligheten svekkes der det er dårlig akustikk for tale, og tilhøreren kan få vansker med å få med seg viktige deler av undervisningen. Dårlig akustikk absorberer ikke de uønskede lydene, og tilhørerne må bruke mye energi på å konsentrere seg om å oppfatte det som blir sagt. Da blir de fort slitne og ukonsentrerte. Samtidig må læreren ofte heve stemmen for å overgå støyen. Det kan skape et stressende undervisningsmiljø, både for lærer og elev.

Tale består av 90% vokaler og 10% konsonanter. Men det ørene våre vektlegger for å oppfatte det som blir sagt består av 10% vokaler og 90% konsonanter (p,k,t, osv.). I skogen fremheves de høyfrekvente konsonantene optimalt, samtidig som de lavfrekvente vokalene og uønsket bakgrunnsstøy dempes.

Produktene i vår AudioLink-serie er spesielt utviklet til å fremheve den viktige informasjonen i tale. Vi kaller de gjerne «konsonantkastere». Ved å benytte AudioLink i et godt tilrettelagt akustisk miljø sørger man for at det skapes god lyd for alle. Dette er spesielt viktig for hørselshemmede, fremmedspråklige og mennesker med autisme, adhd, apd og lignende.

Undervisning i skogen skaper et meget godt lyttemiljø for alle elever og lærere. De som er vant med undervisning i rom med dårlig akustikk, vil spesielt oppdage dette.

AKTUELLE PRODUKTER:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

TILBEHØR:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer