Personer med nedsatt hørsel er særlig utsatt ved brann, og har behov for et høyere sikkerhetsnivå ved varsling av branntilløp.

Nedsatt hørsel fører ofte til at man ikke oppfatter de høyfrekvente lydene fra vanlige alarmsystemer. Da er det viktig at varslingen tydelig kommer frem i form av vibrasjon og / eller kraftige lysblink. For at et branntilløp skal kunne detekteres så tidlig som mulig bør røykvarslere plasseres i hver etasje, og gjerne i hvert oppholdsrom.

FlexiBlink er et trådløst og sikkert varslingssystem, som kan oppfattes i alle oppholdsrom — også når man sover. Systemet er meget fleksibelt, og man kan benytte så mange varslingsmottakere og sendere som det er behov for. Varslingsformen kan tilpasses mange ulike behov, som f.eks. vibrasjon, kraftige lysblink, tekst og tale m.m. Som en ekstra sikkerhet er røykvarslerne tilført ID-vendere, som kan «fortelle» i varslingsmottakerne hvor branntilløpet har oppstått. Batteridrevne produkter benytter spesiallagde Lithium batterier, for ekstra lang levetid. Andre produkter kan utstyres med nødstrømbatteri. På denne måten vil systemet fortsatt være aktivt ved strømbrudd.

 

Taktil alarm

Personer med  helt eller delvis nedsatt hørsel må ha taktil (vibrasjons-) alarm. Våre sengevibratorer er varslingsmottakere som rister kraftig ved alarm.

Varslingssignalene skiller mellom alarmer og daglige signaler. Brann, tilkalling, passasje, komfyrvakt m.m. betegnes som alarmer, mens dørklokke, telefon m.m. betegnes som daglige signaler. Man kan velge om det skal varsles kun alarmer eller både alarmer og daglige signaler.

Vi anbefaler Sengevibrator for senger av tradisjonell type. Den legges mellom madrassen og sengevangen, eller mellom madrass og sengebunnen.

Putevibrator passer best i senger med tykk overmadrass. Den kan legges under overmadrassen — normalt under hodeputen.

Sengevibrator og Putevibrator er utstyrt med nødstrømsbatteri som vil sikre varsling i minst 16 timer etter strømbrudd. Dersom strømmen brytes eller kontakten blir trukket ut, vil dette fremkomme tydelig på varslingsmottakerne.

 

Nabovarsling

Ved å benytte den valgfrie funksjonen for nabovarsling, kan naboer motta hverandres alarmsignaler. Dette gir en ekstra sikkerhet når rask bistand er livsviktig.

 

Les mer om FlexiBlink brannvarsling her. 

Les mer om Nabovarsling her. 

 

 

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...