Hva er nødvendig for sikker varsling i min bolig? Her er en oversikt over de mest brukte løsningene.

Enkelt oppsett for varsling i leiligheter og eneboliger:

Hvor mange røykvarslere som skal installeres kommer an på størrelsen på boenheten. Det skal plasseres røykvarslere i minst hver etasje, samt alle oppholdsrom.

I leilighetskompleks vil det være naturlig å bruke en brannsender som monteres opp mot eksisterende brannalarmsystem.

Varslingsmottakerne varsler alle alarmer,- fra dørklokke og telefon til brannalarm. De bør plasseres slik at alarmer oppfattes til en hver tid av døgnet, og i hele boligen. For varsling av alarmer i stue, kjøkken, kontor o.l., anbefaler vi varslingsmottakerne IRIS LIFE og/eller AURORA LIFE. De varsler alarmer med blinkende lys og symboler, samt valgbar visningstekst og volum. SENGEVIBRATOR benyttes for sikker varsling om natten. Den varsler med kraftig vibrasjon i sengen ved alarm. Varslingssignalene kan tilpasses i mottakerne.

Hvordan bestiller jeg?

Ved varig nedsatt hørsel kan du søke om å få produktene dekket av NAV. Ta kontakt med hørselskontakten i din kommune. Du finner mer informasjon på NAV sine sider: Hørsel.

Ta gjerne kontakt med Vestfold Audio dersom du har andre spørsmål.

VARSLINGSMOTTAKERE:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

BRANNVARSLING:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

DØRVARSLING:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

TELEFONI:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

ANDRE AKTUELLE VARSLINGSPRODUKTER:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer