Vårt FlexiBlink trådløse varslingssystem er svært fleksibelt og kan benyttes til varsling av daglige signaler som f.eks dørklokke, telefon, barnegråt og til alarmering av brann, gasslekkasje og trygghetsalarm.

 

FlexiBlink varslingsmottakere fås i flere utførelser og med forskjellig funksjonalitet, og det finnes et bredt utvalg av sensorer / varslingssendere. Alle varslingsmottakere og sendere kan kombineres i et tilnærmet ubegrenset antall for å tilfredsstille de fleste brukeres behov.

 

FlexiBlinks kanskje største fordel, er at systemet kan installeres av personer uten spesiell teknisk kompetanse. De fleste varslingssenderne har batteridrift og mange krever ingen elektrisk tilkobling for å detektere varslingssignaler. Vi har produsert og levert tusenvis av FlexiBlink-produkter og det er tusenvis av hjem som har våre anlegg i daglig bruk.

 

FlexiBlink-utstyret kan brukes til de fleste varslingsoppgaver innen en bolig eller på en arbeidsplass. Det store utvalget i sensorer/sendere og de avanserte varslingsmottakerne, muliggjør skreddersydd varsling i både små og store systemer. Det er normalt ingen begrensninger i antall sendere og mottakere man kan ha i et FlexiBlink varslingsanlegg.

 

Vi utfører årlig en rekke spesialtilpasninger av FlexiBlink-produktene og skreddersyr varslingsanlegg til personer med spesielle behov. Det kan være varslingsanlegg på arbeidsplass som hjelper en hørselshemmet til å takle arbeidslivet, varsling med navn på varslingsdisplayet for familier med flere små barn og personvarslere med egne symboler for spesielle varslingssignaler.