Personer med lett til moderat kognitiv svikt, kan ha nytte av velferdsteknologi som gir beskjeder i form av talemeldinger.

 

Det er viktig at slike løsninger introduseres så tidlig som mulig i sykdomsutviklingen, slik at brukeren lærer seg å forstå og akseptere bokser som «maser». Hvis man kommer for sent i gang med dette, vil stemmen kunne virke skremmende.

I mange tilfeller er det en fordel om det er en kjent person som taler inn beskjedene, slik at stemmen oppfattes kjent og trygg. Talebeskjeder bør så langt som mulig være positive og rettledende, og man bør unngå å bruke ordet «ikke» eller kommanderende beskjeder.

Talebeskjeder er i mange tilfeller den eneste praktiske måten å meddele en beskjed på hvis brukeren er i ferd med å gjøre noe som kan få uheldige konsekvenser.

 

Eksempler:

Det brenner

Brann er en skummel affære, og branner i moderne boliger utvikler seg utrolig raskt. I løpet av 3 minutter bør man ha kommet seg ut og i sikkerhet.

Brannalarmer og røykvarslere kan virke veldig skremmende på personer med nedsatt kognisjon, og det er fare for at de reagerer irrasjonelt.

Det bør derfor vurderes om oppleste telemeldinger bør benyttes for å rettlede brukeren til å gjøre det rette ved brann eller i andre potensielt farlige situasjoner.

Med IRIS Touch varslingsskjerm(er) kan man tilføye brannalarmen egne talemeldinger. Når røykvarsleren starter, eller sentral brannalarm går, vil brukeren få klar beskjed om hvordan man skal forholde seg. Det kan for eksempel være beskjed om å straks gå ut av huset, eller mer spesifikt som å gå ut av huset gjennom verandadøren.

 

Dag eller Natt?

Brukere som ikke mestrer tiden, har en tendens til å blande dag og natt. Det kan medføre at man står opp feil tid, man kan begynne med daglige gjøremål, eller man kan finne på å gå ut av huset.

 

Opplest klokkeslett

Uheldig adferd om natten kan ofte begrenses ved at klokkeslettet leses opp automatisk.

En IRIS Touch varslingsmottaker settes opp der det er naturlig at beskjeden bør gis, om det er på soverommet, i gangen, på kjøkkenet eller i entréen. For å oppfatte at brukeren er ute og går benytter vi en Bevegelsessender (BEV10) med en PIR Gardinsensor som settes opp der vi ønsker å avgrense vandringen.

Dette virker nå slik, at straks brukeren passerer sensoren, vil klokkeslettet bli lest opp i IRIS Touch.

Det er ofte en fordel at klokkeslettet blir lest opp uansett når på døgnet man går forbi, for da blir det lettere å akseptere og føle seg trygg på stemmen.

Hvis tidsmeldingen bare skal gis om natten, bruker man en Tidsstyrt Aktivitetsvarsler (TIDS-UNI) i stedet for Bevegelsessenderen.

 

Egne talemeldinger

Dersom brukeren har behov for mer spesifikk rettledning, vil egne talemeldinger kunne være en løsning. I de fleste tilfelle benyttes da en Talevarsler, der en omsorgsperson prater inn en relevant beskjed.

Til Talevarsleren kobles enten en bevegelsessensor eller en dørkontakt, avhengig av hvor og hvordan man ønsker å starte talemeldingen.

Mange benytter Talevarsler og en magnetkontakt på ytterdøren, for å avverge vandring ut om natten.

La oss si at pappa har en uvane å ringe til datteren til alle døgnets tider. Det er slitsomt og veldig irriterende for datteren, og pappa´n føler seg dum og blir lei seg hver gang han blir irettesatt.

En enkel løsning er å sette opp en Talevarsler med en PIR foran telefonen, slik at datterens stemme kan fortelle at dette ikke er det rette tidspunktet å ringe til noen.

Eller kanskje man har en mamma som begynner å lage mat midt på natten? Da kan kanskje en Talevarsler med en bevegelsessensor på kjøkkenet være et alternativ. «Mamma, du må vente til solen har stått opp før du lager mat, vet du!»

 

Talevarsler uten sensor

Talevarsler uten sensor

Art. nr.: TALEV-L / HMS nr.: 253497
Passiv IR-sensor og sender som varsler når personer beveger seg i sensor-feltet.

Les mer

PIR Gardin Sensor

PIR Gardin Sensor

Art. nr.: PIRGARD / HMS nr.: 232651
Bevegelsessensor som dekker et tynt vifteformet sensorområde.

Les mer

Magnetbryter

Magnetbryter

Art. nr.: FL-MAG / HMS nr.: 197619
Liten magnetbryter for dør.

Les mer

PIR-MINI

PIR-MINI

Art. nr.: PIR-MINI / HMS nr.: 232652
Liten bevegelsessensor som dekker et vanlig rom.

Les mer

Mattesensor for seng

Mattesensor for seng

Art. nr.: SENGEMATTE / HMS nr.: 231018
Oppfatter når bruker ligger i sengen.

Kontaktmatte

Kontaktmatte

Art. nr.: MATTE / HMS nr.: 162290
Brukes normalt på gulv som tråkkematte.

Les mer

Varslingsmottaker IRIS LIFE

Varslingsmottaker IRIS LIFE

Art. nr.: IRIS-L / HMS nr.: 253474
Varslingsmottaker med display, lys, lyd og tale.

Les mer

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler

Art. nr.: AKTIV-L / HMS nr.: 253485
Aktivitetsvarsler som kan innstilles med varslingsperiode og varslingsårsak.

Les mer