Vestfold Audio varslingssystem gir sikker varsling i hele boligen hele døgnet. Alarmene er spesielt utviklet med tanke på varsling for hørselshemmede, men er like velegnet for normalhørende, og der man ønsker en kraftigere varsling enn alarmene fra tradisjonelle røykvarslere og brannvarslere.

 

Med våre alarmer kan du enkelt sette opp et trådløst varslingssystem som dekker hele boligen. Varslingsmottakerne varsler med kraftig lyd og blinkende lyd, samt symboler, tekst, tale og vibrasjon. Varslingsinnstillingene kan tilpasses den enkelte.

 

Adresserbare røykvarslere og brannvarslere gir umiddelbart beskjed i mottakerne hvor branntilløpet har oppstått, slik at du raskt kan starte slukking. På varslingsmottakeren IRIS LIFE kan du i tillegg lese inn egne meldinger, som blir opplest sammen med varslingen. De oppleste meldingene kan f.eks. være instruksjoner for evakuering ved alarm.

Ved å koble AppSender til hjemmenettverket får du også beskjed på telefonen ved hendelser hjemme.

 

VARSLINGSMOTTAKERE:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

BRANNVARSLING:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer