Vestfold Audio har produkter beregnet for personer som har vansker med å oppfatte lyd og tale.

 

Hørbarhet er nivået der en kan oppfatte tilstedeværelsen av tale, men ikke kan identifisere individuelle komponenter av det som sies. Taleforståelse går ut på å kunne diskriminere individuelle komponenter og høre ordlyder som gjør at en kan skille mellom ord.

De lavfrekvente vokalene i området 250Hz til 500Hz inneholder ca 90% av energien i tale, problemet er derimot at denne energien bare bidrar til 10% av taleforståelsen.

De høyfrekvente konsonantene i området 2000Hz til 4000Hz (f.eks S,T,P) utgjør 90% av forståelsen, men dessverre bidrar de bare med 10% av energien i talen. Derfor vil mange ha behov for en samtaleforsterker som kan forsterke dette lydområdet.

Typiske problemstillinger er:

  •  Forstå hva som sies på TV
  •  Høre radio
  •  Høre hva en person på litt avstand sier
  •  Oppfatte hva en person sier utendørs
  •  Høre hva en person sier når det er bakgrunnsstøy
  •  Høre hva en person sier i en forsamling

 

Trådbundet samtaleforsterker

Trådbundet samtaleforsterker er for mange det første møtet med et hørselsprodukt. En trådbundet samtaleforsterker er som et høreapparat med forsterker og mikrofon, der man lytter med hodetelefoner eller øreplugger. Den fungerer ved at samtaleforsterkeren rettes mot den man ønsker å høre. Egne kontrollere for volum og tone kan justeres til man hører den man snakker med tydelig og godt.

En samtaleforsterker kan også tilkobles TV, radio og andre lydkilder med ledning.

 

Trådløse samtaleforsterkere

Trådløse samtaleforsterkere vil i mange tilfeller være et meget godt hjelpemiddel for hørselshemmede i dagliglivet. Trådløs forbindelse mellom lydkilden og lydforsterkeren gjør systemet meget fleksibelt, og gjør produktene enkle å installere og bruke.

Eksempelvis vil en samtaleforsterker plassert rett ved en TV-titter gi ren og kraftig lyd der man sitter, uten at man må skru opp lyden på TV-apparatet.

Trådløse samtaleforsterkere er svært godt egnet for å hjelpe hørselhemmede å oppfatte hva som blir sagt av personer som ikke står nært. Dette kan være hørselhemmede elever på tur med klassen eller man sitter i møterom og sliter med å høre andre personer i hverdagen ellers.

Våre samtaleforsterkere har meget god lydgjengivelse, og de er enkle i bruk. Man kan velge mellom digitale trådløse samtalesett, håndholdte mikrofoner og hodebøylemikrofoner.

Produkter:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer