Fra vi startet med å utvikle AudioLink lydsystem har vi levert flere tusen klasseromsløsninger i Norge.

 

I starten var denne løsningen tiltenkt personer som hadde nedsatt hørsel og fokuset var stort på denne elevgruppen. Etter som årene har gått har vi levert flere klasseromsløsninger der fokuset har vært på hele elevgruppen.

 

God lyd til alle

Tilbakemeldinger fra mange lærere/rektorer har vært at dette er positivt for alle og burde være standard i alle klasserom.

Læreren opplever at hans/hennes stemme fyller rommet og gjør hverdagen annerledes med tanke på stemmebruk. Elever med konsentrasjonssvikt, ADHD, dysleksi, nedsatt hørsel, APD osv. opplever klasserommet som et godt rom å være i. Alle blir hørt og læringsmodellen blir mer ryddig da det er kun en om gangen som har ordet. Det er også lite stigmatiserende da AudioLink alltid vil være i bruk uavhengig av hvilken elev som er til stede.

 

Anbefalt løsning

Den mest vanlige klasseromsløsningen består av 2 lærermikrofoner (hodebøylemikrofoner).

I tillegg er det vanligvis 2 elever som deler på en håndmikrofon: Dersom det er 20 elever i klassen settes det opp 10 håndholdte mikrofoner som står i en mikrofonholder på pulten. Dette skaper en god dynamikk i undervisningen.

Alle mikronene har lader hvor mikrofonen står plassert på nattetid. Mikrofonladeren kan plasseres på hylle eller skrus fast på vegg. Det følger med brakettløsninger for veggmontering.

Hele systemet er trådløst slik at en forsterker med mottakere står plassert ved en naturlig plass i klasserommet. Forsterkeren har kun en ON/OFF bryter som slås på ved skolestart og slås av når dagen er omme. Det er også mulig å endre lydvolum ut på høyttalerne, men dette er ikke nødvendig da en finner et naturlig lydnivå som står fra dag til dag.

Fra denne forsterkeren går det ledninger frem til 2 eller 4 søylehøyttalere. Dersom rommet har dårlige akustiske forhold velger vi ofte 4 søylehøyttalere slik at en unngår å få for lang avstand mellom høyttaler og elever bakerst i klasserommet.

Les også:

Mobile løsninger 

AudioLink lydsystem for hørselshemmede

Produkter:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer
Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer
Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer