Eldre hjemmeboende mann med diabetes.

 

Datteren, som bor i en annen by, ønsker å bli varslet og få vite hvordan faren har det dersom noe uheldig skulle skje om natten.

Den eldre mannen bor alene, er dårlig til bens og håndterer medisineringen selv. Han får støtte fra hjemmesykepleie og har trygghetsalarm.

Det har hendt at han har fått føling om natten, og da er han ikke tilregnelig. Han kan falle om, finne på å vandre ut eller skade seg selv på annen måte. Da er trygghetsalarmen dessverre til liten nytte.

Han har ingen nattlige tilsyn, og hjemmesykepleien ønsker ikke automatisk varsling fra brukere. De forholder seg til kommunens systemer, og der er trygghetsalarmen eneste løsning.

Datteren ønsker derfor en mulighet til å kunne «se» om han har det bra når alarmen går. Har han ikke fått sove og sitter og ser på TV, eller er han i vansker? Skal hun ringe ham og risikere å vekke ham hvis det er falsk alarm? Skal hun ringe hjemmesykepleien uten å være sikker på om han virkelig trenger hjelp?
Far og datter har et godt forhold, og faren synes det er spennende med ny teknologi og er positiv til en trygghetsløsning.

 

Løsning:

  • Det installeres en Sengevakt (SENG10) med SENGEMATTE som registrerer når brukeren forlater sengen.
  • SENG10 innstilles til å tillate fravær fra sengen på 30 minutter, slik at det er mulig å gå på toalettet om natten uten at alarmen går.
  • SENG10 tilkobles strøm gjennom en TIMER, som settes til å være på mellom kl. 23 og kl. 06.
  • Det installeres en AppSender som videresender varslinger til datterens mobiltelefon med FlexiApp.
  • For å gi datteren informasjon om farens aktivitet, installeres to bevegelsessensorer: 1 stk. Bevegelsesender (BEV10) med PIR-MINI sensor i gangen, og 1 stk. Bevegelsesender (BEV10) med PIR-GARDIN-sensor i døråpning mellom stue og kjøkken.
  • Sengevaktsender og bevegelsessensorer sender beskjeder til datterens FlexiApp på mobiltelefonen. Bevegelsessensorene settes til ikke å gi varslinger, men datteren kan se på sin mobil om de har fanget opp bevegelse.
  • Når sengealarmen går kan hun raskt se om det er bevegelse i boligen. Er han oppe og går ringer, hun faren og hører om alt er OK. Hvis det ikke er angitt noen bevegelse i boligen, ringer hun hjemmesykepleien, som da rykker ut.

Produkter benyttet:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer