Kvinne med vaskulær demens som bor alene går ut om natten

 

Kvinnen bor alene og hun kan finne på å gå ut for å vente på drosje på feil tid av døgnet.

 

Pårørende er bekymret for dette, og de ønsker at hun skal få en slags alarm eller påminnelse som kan stoppe henne fra å gå ut.
Problemet er videre at pårørende ikke er sikre på at hun har latt være å gå ut, og hun kanskje likevel står ute og fryser.

Løsning:

 • Det installeres en Talevarsler ved døren, som tilkobles en dørkontakt (FL-MAG).
 • Pårørende prater inn en relevant melding som påminner om at det er natten.
  PS! Det er veldig viktig at brukeren gjøres fortrolig med dette og forstår at talemeldingen kommer fra boksen og er til for å hjelpe.
 • Videre installeres det en bevegelsessensor (PIRMINI-S)  i gangen der brukeren må passere.
  Disse er til for å registrere om brukeren er i boligen etter at alarmen har gått.
  (Alternativt settes det opp flere slike i rom der man vil se at brukeren er inne, eller en sensor som registrer om brukeren har lagt seg.)
 • Så installeres det en AppSender som tilkobles Internett.
  Hvis brukeren ikke har Internett i huset, må pårørende kjøpe en 4G ruter.

Slik vil dette fungere:

Når bruker lukker opp ytterdøren om natten, spilles meldingen av for brukeren.

Samtidig sendes et varsel som videresendes fra AppSender til pårørendes smarttelefon med FlexiApp installert.
Dette varsles med lyd/vibrasjon (som satt i telefonen), som gir beskjed om at bruker «er på farta».

Pårørende kan da slå opp i FlexiApp og få en liste som viser når det har vært bevegelse i boligen. Det står bare at det har blitt registrert bevegelse, og det er således ingen overvåking av hva brukeren foretar seg.
Hvis det registreres bevegelse i boligen etter at alarmen har gått, er brukeren inne. 

Produkter benyttet:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer