FlexiBlink varsling kan fungere både som et selvstendig varslingssystem og tilpasses installerte systemer. Dette kommer til god nytte der det er behov for utvidet varsling.

 

For mennesker med nedsatt hørsel er kraftig lyd ofte ikke godt nok ved alarmering av brann. Her benyttes taktil varsling (vibrasjon) og/eller kraftige lysblink for å sikre at alle skal kunne bli varslet dersom uhellet skulle oppstå.

FlexiBlink varslingssystem kan tilkobles direkte til eksisterende varslingssystem og videresende varslingen til våre spesialtilpassede varslingsmottakere.

Brannsender (BRANN10 eller BRANN9) kan brukes til å detektere varsling fra brannklokker, sirener og røykvarslere ved hjelp av en avansert audiodetektor. BRANN10 har i tillegg galvaniske innganger for alle typer brannvarslere, og kan kobles direkte til brannsentraler og brannklokker med polvending.

SENGEVIBRATOR plasseres mellom madrass og sengevang eller mellom madrass og sengebunn. Den varsler med kraftig vibrering når den fanger opp varslingssignaler. PUTEVIBRATOR  passer best i senger med tykk overmadrass, der den kan legges under overmadrassen — normalt under hodeputen.

I tilfeller der rekkevidden mellom sender og mottaker blir for stor, kan man det benyttes REPEATER for økt rekkevidde.

 

 

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...