Brann kan oppstå i alle rom i boligen. Derfor er det viktig å installere røykvarslere i hver etasje og alle oppholdsrom for å få tidlig varsel om branntilløp.

 

Her i landet bor vi i eneboliger, rekkehus og leiligheter som ofte er relativt store. Brann kan oppstå i alle rom i boligen og derfor er det viktig å installere flere røykvarslere for å få tidlig varsel om branntilløp. Røykvarslere bør installeres i alle etasjer, samt alle oppholdsrom.  Vi anbefaler FlexiBlink LIFE med en kombinasjon av vår optiske (BRVO-L) røykvarsler og termiske (BRVT-L) brannvarsler for best mulig sikkerhet. Begge disse modellene er adresserbare, som betyr at de kan «fortelle i hvilket rom det brenner».

 

Der det er installert fast brannvarslingssystem, kan man benytte en Brannsender (BRANN10-L eller BRANN9-L) til å fange opp brannalarmen fra en røykvarsler, en brannklokke eller dirkete fra brannalarmsystemet.

 

Våre røykvarslere og sendere vil melde fra i FlexiBlink LIFE mottakere når batteriet deres bør skiftes. Vi anbefaler litium-batterier som har svært lang levetid.

 

Den hyppigste brannårsaken er feil i det elektriske anlegget og derfor kan alle varslingsmottakere i Vestfold Audio AS` FlexiBlink-serie utstyres med nødstrømbatteri.

 

For å sikre hørselshemmede og vår aldrende befolkning må brannvarsling være tydelig og kraftig nok til å oppfattes i alle oppholdsrom og når man sover. Varslingsmottakeren IRIS gir varsel med kraftig lys, lyd, tale og med stor tekst og symboler på en skjerm. Vi anbefaler at man i det minste har en IRIS på soverommet, da denne vil vise med tekst hvor det er branntilløp når man våkner i stummende mørke.

 

I stue og andre oppholdsrom anbefaler vi varslingsmottakeren IRIS eller AURORA, eller vår kjente Isbjørnlampett (B-ISB5e).

 

Personer med nedsatt hørsel må ha taktil (vibrasjons) vekking, og våre sengevibratorer rister kraftig ved alarm. For seng med vanlig madrass benyttes normalt sengevibratoren SENGEVIB, mens for kontinentalmadrasser og vannsenger benyttes PUTEVIB som har separat vibrator som kan ligge under puten. Vestfold Audio AS` sengevibratorer har nødstrømbatteri som holdes toppladet så lenge strømforsyningen er tilkoblet, og det vil sikre varsling i minst 16 timer etter strømbrudd. I det øyeblikket strømmen blir borte, enten som følge av strømbrudd eller fordi noen har trukket ut strømforsyningen, vil sengevibratorene varsle dette med en kort og kraftig vibrasjon.

 

For ekstra sikkerhet har sengevibratorene radiosender som vil sende melding om utfall av ladestrøm til FlexiBlink mottakere og AppSender for viderevarsling til ekstern assistanse.

 

FlexiBlink-systemet har også en nabovarslingsfunksjon, som tillater naboer med FlexiBlink anlegg å motta hverandres brannalarm. Det kan gi en ekstra sikkerhet og trygghet for hurtig hjelp når alarmen går.