Hjelp til evakuering i tilfelle brann

Pårørende er bekymret for sin gamle, bevegelseshemmede mor. Hun bor alene og vil ha problemer med å komme seg raskt ut av boligen om det skulle oppstå brann.

Personer med bevegelseshemming er spesielt utsatt ved brann i bolig.
Ved et branntilfelle kan en evakuering haste mer enn den tiden det tar for brannvesenet å komme til stedet.
Brann i moderne boliger kan dessuten utvikle seg meget raskt, og da haster det med å evakuere.

Med et FlexiBlink alarmsystem for nabovarsling kan naboen komme raskt til unnsetning og starte evakueringen tidlig, og her er naboen villig til å bistå hvis det skulle oppstå en kritisk situasjon.

Løsning:

  • Det installeres adresserbare røykvarslere (BRVO-L) på strategiske steder i den bevegelseshemmedes bolig.
  • Det installeres en termisk brannvarsler (BRVT-L) på kjøkkenet. En optisk røykvarsler kan gi falsk alarm på kjøkken og andre steder der det kan forekomme mye røyk. Termisk brannvarsler reagerer på hurtig temperaturstigning, ikke røyk, og er derfor meget godt egnet på disse stedene.
  • Det plasseres IRIS varslingsmottakere i stuen og på soverommet.
  • Det installeres en IRIS varslingsmottaker hos den/de naboen(e) som vil assistere. IRIS innstilles med nabovarsling, slik at de bare får brannalarm og ikke eventuelle daglige varslinger fra FlexiBlink-anlegget.
  • Naboene får også nøkkel til den bevegelseshemmedes bolig slik at de raskt kan ta seg inn til den bevegelseshemmede.

Naboer er ofte villige til å bistå i kritiske situasjoner. Et FlexiBlink-system kan med nabovarslingsfunksjonen varsle ved kritiske situasjoner som brann, tyveri, epilepsi og behov for assistanse.

 

Produkter benyttet:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer