Personer med lett til moderat kognitiv svikt kan ha nytte av velferdsteknologi som gir mestringsstøtte i dagliglivet. Det er gjerne en forutsetning at man introduserer slike hjelpemidler så tidlig som mulig i sykdomsutviklingen, slik at brukeren kan forstå og venne seg til «maskiner som maser».

Ingen mennesker er like, og ingen sykdomsforløp er like. Hva en person sliter med, kan være dagligdags og enkelt for en annen. Derfor er det viktig at løsninger for mestringsstøtte er fleksible i funksjonalitet og lette å tilpasse til den enkelte brukers mentale tilstand og livssituasjon.

Kognitive vansker arter seg som sagt ofte ulikt fra person til person, men noen utfordringer er ganske allmenne:

 • Tidsbegrepet forringes
  • Man forstår ikke klokken.
  • Det blir vanskelig å forstå hvor lenge det er til en ventende hendelse.
  • Man glemmer når man sist gjorde en viss ting.
  • Tid på døgnet blir vanskelig å forstå.
  • Glemsel – man glemmer:
   • avtaler.
   • å ta medisin.
   • å spise og/eller drikke
   • å lukke dører, vinduer, kjøleskap, fryseboks
   • å stenge vannkranen
   • å slå av strykejern, kaffetrakter, ol.
   • mat på komfyren
   • hvordan man gjør dagligdagse oppgaver
   • Årsak og konsekvens
   • man fryser, men husker ikke at vinduet står åpent
   • brannalarmen går, men man vet ikke hva det betyr
   • man blir sløv, men husker ikke å spise og drikke
  •  Det blir vanskelig å:
   • bruke TV
   • bruke telefonen
   • finne fram i boligen
   • finne gjenstander på kjøkkenet
   • forstå at man må kle seg godt før man går ut

Fagpersoner vil sikkert si at listen er ufullstendig, men dette er bare ment som en «tankevekker» for dem som har personer med kognitiv svikt i familien eller som har omsorg for slike personer.

Løsninger for mestringsstøtte vil variere fra problem til problem og fra person til person.

Vestfold Audio har produkter som kan gi mestringsstøtte til mange oppgaver. Vi har produkter som kan varsle ved alvorlige hendelser, uheldig adferd og forglemmelser, og det kan gis talebeskjeder om det meste, det kan varsles med lyder og tekstbeskjeder, vi har elektroniske kalendere som kan fjernstyres fra smarttelefoner, og det hele kan bygges ut i det omfang som passer boligen, pårørende og hjelpeapparatet i kommunen.