AudioLink stemmeforsterkning fremhever konsonantene i teleområdet. I tillegg er nedre del av frekvensspekteret dempet. Dette bidrar til å gi økt taletydelighet. Systemet er enkelt i bruk, med kun av/på bryter og volumkontroll på høyttalerne.

 

AudioLink er et trådløst lydanlegg basert på profesjonell fulldiversitet antenneteknikk på mottakersiden. Lydkvaliteten er her slik vi kjenner den fra TV- og musikkproduksjon, teater og lingnende, med signal-/støyforhold bedre enn 80 dB. Siden AudioLink er designet for lyd i taleområdet, er nedre del av frekvensspekteret dempet og konsonantene fremhevet. Dette bidrar til økt taletydelighet gjennom utnyttelse av søylehøyttalernes typiske karakteristikk, uten at dette forringer talens naturlige klangfarge.

 

I tidlig fase av utviklingen av AudioLink hadde vi som motto: Teknikken skal ikke virke begrensende på undervisningen. AudioLink har derfor ingen innstillinger i vanlig forstand – kun av/på bryter og volumkontroll for høyttalerne.

 

I AudioLink produktserien inngår et utvalg av trådløse mikrofoner av høy kvalitet og med ulike karakteristikker.

 

Vestfold Audio anbefaler hodebøylemikrofoner til lærere, talere og foredragsholdere. Det sikrer et jevnt lydnivå, også når man snur på hodet, fordi mikrofonen beholder sin posisjon i forhold til munnen.

 

Til mikrofonene benyttes sendere som kan festes i beltet eller puttes i lommen. Disse fås med både vanlig og oppladbart batteri.

 

Til elever og spørsmålsstillere i auditorier anbefaler vi en håndholdt mikrofon med integrert sender og oppladbart batteri.

 

AudioLink har et meget praktisk og pålitelig ladesystem som håndterer samtlige mikrofontyper. Laderen er utformet slik at den er det naturlige oppbevaringssted for mikrofoner som ikke er i bruk.

 

Med AudioLink-systemet er det velkjente problemet med interferense (overhøring) mellom FM-anlegg langt på vei løst. Systemet har god båndbredde.

 

AudioLink leveres som standard med to søylehøyttalere. Høyttaleren er designet for lydutjevning i møte- og undervisningsrom av vanlig størrelse. I enkelte tilfeller leveres fire høyttalere, dersom rommet størrelse / akustiske egenskaper krever det. I kirker og rom med lang etterklangstid setter vi inn mange søylehøyttalere for å få kort distanse til tilhører. Da kan man gå ned i lydnivå slik at rommets negative egenskaper ikke blir dominerende.

 

Når naborom jevnlig blir brukt ved fellesundervisning, blir søylehøyttalerne montert i begge rom. Men èn enkelt vender bestemmer man lyddistribusjonen – dvs. enten til alle rom samtidig, eller til kun ett av dem.

 

AudioLink har inngang for CD, Smartboard, TV, PC, video og andre lignende lydkilder.

 

Man står fritt til å velge om AudioLink skal formidle lyd til brukerens høreapparat via tradisjonelt FM-anlegg eller teleslynge.

Produkter:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer