Vi opplever ofte at det er vanskelig for en tilhører å høre tale tydelig. Det er flere årsaker til dette. Vanskelig akustiske forhold sammen med et lydanlegg som er tiltenkt musikk, er utfordringer vi ofte møter på. 

 

Vestfold Audio har utviklet AudioLink lydsystem for å gi tilhøreren en bedre mulighet til å oppfatte tale i større rom, klasserom, kirker, auditorier og lignende forsamlingslokaler. Vi har laget et lydsystem som fremhever taletydelighet.

 

I tillegg vil et AudioLink-system hjelpe den som taler til lettere å få stemmen til å bære ut til hele forsamlingen man henvender seg til, uten å måtte tale unaturlig høyt.

 

Å tale til en forsamling er gjerne krevende nok i seg selv, men blir desto mer slitsomt hvis man ikke får stemmen til å bære ut til alle tilhørerne. Mange lokaler/rom har dårlig akustikk for tale. Ofte har man i tillegg bakgrunnsstøy fra ventilasjonsanlegg, hosting, stolskraping, trafikk etc. Da kan det være vanskelig å få stemmen til å bære nok til at alle oppfatter budskapet.

 

Dette problemet forsterkes hos personer med nedsatt hørsel, enten de benytter høreapparat eller ikke.

 

AudioLink består av et utvalg trådløse mikrofoner, modulære mottakere med integrert forsterker og høyttalere med meget god talegjengivelse. AudioLink er et trådløst system av studiekvalitet, og kan skaleres til de fleste behov – fra enkle bærbare løsninger til store faste installasjoner med mange høyttalere.