Sykehjem og til dels sykehus, har gjerne behov for alarm hvis enkelte pasienter vandrer eller står opp på egenhånd.

Eksempelvis kan dette være pasienter som ikke klarer å stå på egne ben, men som likevel forsøker å reise seg fra stolen eller gå ut av sengen på egenhånd. Da kreves det umiddelbar varsling til pleiepersonell for rask respons.

En typisk installasjon vil bestå av en eller flere Junior bærbare mottakere, der det vises hvor alarmen kommer fra.

For pasienter som ligger i seng, anbefaler vi en Velferdsender (VEL10) med PIR-Gardin bevegelssensor montert under sengen. Da går alarmen straks pasienten svinger bena ut av sengen. Her anbefaler vi at det også installeres en fjernstyrt bryter der pleiere kan slå sengevakten på og av slik at de kan gå bort til sengen uten å starte alarmen.

For pasienter som sitter i stol anbefaler vi en Sengevakt (SENG10) med Stolmatte, som gir alarm straks pasienten løfter seg.

Noen pasienter har uvanen å vandre ut av eget rom om natten, eller sågar ut av bygget. Her anbefaler vi at det benyttes Velferdsender (VEL10) med kontakter på døren og fjernstyring av senderen.

Sensorer:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

Sendere:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

Mottakere:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer

Tilbehør:

Lydutjevning — hva er det?

Lydutjevning — hva er det?

God lyd i forsamlingslokaler – med lydutjevningsanleggVi kjenner alle til problemet med dårlig lyd i rom der folk samles. I usikkerhet på om lyden er bra nok, må den som snakker fra scenen ofte starte seansen med spørsmål som «hører alle hva jeg sier?» og «jeg trenger...

les mer