God lyd for alle

Lydudjævning og stemmeforstærkning til klasseværelser, mødelokaler og forsamlingslokaler.

VOX

Lydudjævning

Stemmeproblemer

VOX lydutjevningsanlegg

Hvad er VOX?

VOX er et unikt lydudligningssystem, der forstærker konsonanterne i tale og forbedrer taleopfattelsen, så personer med nedsat hørelse eller koncentrationsudfordringer bedre kan forstå, hvad der bliver sagt.

VOX er særligt velegnet til tale og kommunikation i f.eks. klasseværelser, mødelokaler og forsamlingshuse.

Ofte stillede spørgsmål

Vil alle høre godt med VOX-lydudligningssystemer?

Der er mange mennesker, som har brug for et bedre lydmiljø. Det gælder ikke kun mennesker med høretab. Det kan være mennesker med kognitive udfordringer som koncentrationsbesvær, ADHD, sprogvanskeligheder eller lignende. Flersprogede har også gavn af dette.

Lyden i VOX-lydudligningssystemer er fokuseret på talelyd. For mange mennesker, også dem med nedsat hørelse, vil en klar gengivelse af lyden i rummet være tilstrækkelig.

Hvor kan VOX lydudligningssystemer bruges?

VOX-lydudligningssystemer kan bruges overalt, hvor noget skal kommunikeres til en gruppe mennesker.

Byggteknisk forskrift (TEK17)

§ 13-6. Lyd og vibrasjoner

Findes der mobile VOX-løsninger?

Ja, der findes mobile VOX-løsninger. VOX Uno og VOX Duo er mobile højttalere, der har indbygget batteri og kan bæres rundt.

Selvom man får den bedste lydudbredelse, når man bruger to eller flere højttalere, giver de alligevel et markant løft med god og klar talelyd i hele rummet.

Hvad er Auracast?

Auracast er en funktion i Bluetooth, der giver en ny måde at overføre lyd trådløst til høreapparater og hovedtelefoner. Det er en relativt billig teknologi, og den er nemmere at installere end en fast telespole.

I første kvartal af 2024 blev de første høreapparater, der understøtter denne funktion, lanceret på det norske marked.

Brugeren skal betjene høreapparatet for at aktivere det ønskede Auracast-signal.

Hvad er teleslynge?

Telespole er en teknologi, der kan overføre lyd trådløst til et høreapparat. Den kan installeres på to måder:

Fast sløjfe.

Et telespolekabel, der lægges i det rum, der skal dækkes.

Halsslynge

En teleslynge, som høreapparatbrugeren hænger om halsen.

For begge løsninger gælder det, at høreapparatet skal være indstillet i teleslyngeprogrammet.

Kom i gang med VOX